Handleiding Longfysiotherapie bij COVID-19

Aanleiding voor het opstellen van dit document is het geven van aanbevelingen en het maken van onderlinge afspraken voor de longfysiotherapeuten van de samenwerkingsverbanden van FYNE, CFN en het COPD netwerk Fysiotherapie Nijmegen e.o. die fysiotherapie bij de COVID-19 patiënten in de 1e lijn gaan verzorgen.

De longfysiotherapeuten moeten vindbaar zijn voor verwijzer, patiënt en andere betrokken disciplines waarmee bij deze specifieke problematiek vaak zal worden samengewerkt.

De patiënten die herstellende zijn na het COVID-19 virus zullen fysiotherapeutische begeleiding nodig hebben.
Hiervoor is kennis bij de longfysiotherapeuten nodig. Zij zullen hier, indien nodig, passende scholing voor moeten volgen. De kennis zal steeds bijgesteld moeten worden aan de hand van de nieuwste inzichten.

Download handleiding